Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Trion opleidingsschool

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. De opvatting van Trion is dat de kwaliteit van de docenten hierin een belangrijke rol speelt. Trion vindt het daarom belangrijk dat de professionele ontwikkeling van de leraar een doorlopende leerlijn vormt vanaf het moment dat hij start met de lerarenopleiding tot en met de fase van seniordocent. De opleidingsschool is hiervoor een stimulerende omgeving tijdens zijn hele loopbaan. Onze opleidingsscholen zijn stevig verankerd in de regio Eindhoven-Helmond. 

Opleiden
In een opleidingsschool wordt minimaal 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Dat gebeurt in echte praktijksituaties. Opleiders van de lerarenopleidingen en de opleidingsscholen werken intensief samen om een stevige opleiding voor aankomende leraren te verzorgen.

Begeleiden
Op iedere school werken deskundige leraren die zijn gecertificeerd om hun aanstaande collega’s te begeleiden. Bij deze werkplekbegeleiders en schoolopleiders ben je als student in goede handen. Zij ondersteunen jou bij de eerste stappen van je leraarschap.

Doorlopende leerlijn
Een opleidingsschool is meer dan de praktische leeromgeving voor leraren die op weg zijn naar hun diploma. Ook voor het begeleiden van beginnende docenten en de voortdurende professionalisering van meer ervaren collega’s is veel aandacht. Onze opleidingsschool is er voor alle onderwijsprofessionals.

Onderzoekende houding
Een speciale vorm van professionaliseren is het uitvoeren van een praktijkonderzoek; dit geldt met name voor vierdejaars studenten. Iedere student werkt vanuit een onderzoekende houding, dit past binnen onze schoolcultuur. Aankomende, beginnende en ervaren docenten onderzoeken hun eigen onderwijspraktijk. Het doel hiervan is om zowel de leeromgeving als de leerkwaliteiten van leerlingen te verbeteren.Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College