Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Stedelijk College Eindhoven - Henegouwenlaan

Het Stedelijk College Eindhoven bestaat uit twee locaties: locatie Henegouwenlaan en locatie Oude Bossche Baan.

Het Stedelijk College Eindoven (SCE) locatie Henegouwenlaan is een internationaal georiënteerde school met een stedelijk karakter. Dat laatste is onder meer te zien en te merken aan onze superdiverse leerlingenpopulatie. We kennen een mavo, havo en een vwo-afdeling. Iedere afdeling heeft ook een tweetalige variant. Deze varianten zijn sterk doorontwikkeld, omdat we in Nederland één van de eerste twee tweetalige scholen waren. Die ontwikkeling gaat nog steeds door met een nieuw programma binnen onze tweetalige afdeling waarmee we ons richten op kinderen die de Engelse taal goed beheersen, maar behoefte hebben aan extra ondersteuning bij Nederlands; het zogenaamde TIP-programma.

Het Stedelijk College Eindoven (SCE) locatie Henegouwenlaan kent een lange traditie van opleiden in de school. Dit opleiden is een doorlopende lijn die begint bij eerstejaars studenten en doorloopt tot het begeleiden van startende leraren. Er heerst een open cultuur waarin we gewend zijn studenten te zien als toekomstige collega's in opleiding. Studenten zijn dan ook welkom op allerlei plekken en bij allerlei activiteiten die direct of indirect met onderwijs te maken hebben. Dit kunnen naast vaklessen ook allerlei overlegmomenten zijn of bijvoorbeeld binnen- en buitenschoolse activiteiten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden bekijken we samen met de student welke activiteiten aansluiten bij de leer- en ontwikkelvragen van de individuele student. De werkplekbegeleiders zijn bijna allemaal gecertificeerd en alle schoolopleiders zijn geregistreerd bij de Velon (Vereniging voor lerarenopleiders Nederland).

Op onze locatie staat niet alleen het leren van leerlingen centraal. We zijn een lerende organisatie waar de ontwikkeling van docenten een belangrijke rol heeft. We doen dat voor een belangrijk deel in gezamenlijkheid. Zo wordt er vanaf schooljaar 2021-2022 gewerkt in PLG's (professionele leergemeenschappen) waarin collega's de mogelijkheid hebben binnen het kader van bepaalde kennisgebieden onderwijs te ontwikkelen. Deze thema's zijn: meertaligheid, binnen- en buitenschools leren, onderwijstechnologie, leskwaliteit en zorg en aandacht, waarbinnen specifiek ook meer- en hoogbegaafdheid valt. We vinden het vanzelfsprekend dat studenten daar waar dit kan in meedenken en mee-ontwikkelen. Deze PLG's zijn voor studenten een uitgelezen kans om onderzoek te doen binnen de school.


Schoolwebsite: www.stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan
Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

Schoolopleiders:
Saskia Heunks, Ewout Koster en Denise Vlooswijk 
sheunks@stedelijkcollege.nl
ekoster@stedelijkcollege.nl 
dvlooswijk@stedelijkcollege.nl 

Instituutsopleider:
Hanneke Gerits
h.gerits@fontys.nl 

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College