Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Jan van Brabant College - Molenstraat

Op het Jan van Brabant College in Helmond krijgen studenten de ruimte om zichzelf, binnen de gestelde kaders, te ontwikkelen naar eigen inzicht. Ze krijgen de kans om zelf onderwijs te ontwerpen en geven en onderdeel uit te maken van het onderwijsteam. De vraag van de student staat dus centraal. Het Jan van Brabant College bestaat uit unieke locaties met een eigen identiteit en onderling overleg en verbondenheid.

Vestiging Molenstraat
Locatie voor mavo, havo en vwo. Op deze vestiging wordt TTO (tweetalige onderwijs) op alle afdelingen gegeven. Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering binnen het onderwijs o.a. door projecten, reizen en uitwisselingen. De school is ook medeoprichter van de Brainport scholen. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven en instellingen uit de Brainport regio en wordt gewerkt met de 21st century skills en het 3 x O leren, om zo leerlingen beter voor te bereiden op vervolgonderwijs en het leven binnen en buiten de regio.


Schoolwebsite: www.janvanbrabant.nl 
Vestiging Molenstraat
Molenstraat 191
5701 KD Helmond
telefoon: 0492-52 22 87

Schoolopleider:
Nick Remijnse
n.remijnse@janvanbrabant.nl

Instituutsopleider:
Lisanne Rintjema
l.rintjema@fontys.nl
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College