Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Contactgegevens

Projectleider Trion Opleidingsschool:
Saskia Heunks
Stedelijk College Eindhoven
sheunks@stedelijkcollege.nl

Voor contact met de verschillende scholen, zie deelnemers.
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College