Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Contactgegevens

Projectleider Trion Opleidingsschool:
Saskia Heunks
Stedelijk College Eindhoven
sheunks@stedelijkcollege.nl

Voor contact met de verschillende scholen, zie deelnemers.
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO,  Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College en Pius X-College