Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Leren doe je samen!

De naam TRION opleidingsschool weerspiegelt de belangrijke driehoek die je binnen het opleiden in de school steeds terugvindt. Het draait in het onderwijs altijd om de leraar, de leerling en de leerstof. Daarnaast gebeurt het opleiden in de school in een samenspel tussen de lerarenopleiding, de student en de werkplek op de school. Binnen onze opleidingsdidactiek gaat het ten slotte om het verbinden van praktijkervaring, theoretische kennis en zelfkennis.

Uitgangspunten: 
 1. De doelen van het onderwijs, kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming gelden ook voor het samen opleiden in de school
  We bieden je als aanstaand docent de kans om naast het opdoen van de juiste (vak-)kennis, ook te ervaren wat het is om als collega deel uit te maken van de schoolgemeenschap. En we helpen je in de praktijk te ontdekken wie je bent en wilt zijn als docent. You teach who you are!
 2. We beschouwen het leren en professionaliseren op de werkplek als een brede ontwikkeling
  Je leert kennis en kunde ontwikkelen, een onderzoekende houding aan te nemen en een eigen professionele identiteit ontwikkelen.
 3. Jouw ontwikkeling op de werkplek vormt de leidraad van je ontwikkeling
  We willen je heel bewust een open cultuur aanbieden waarin je kan deelnemen aan alle activiteiten binnen de school. We verwachten dan ook dat je een actieve leerder bent en op zoek gaat naar de leermogelijkheden in de opleidingsschool.
 4. De werkplekbegeleider als spil
  Voor de WPB gelden er dus drie kernen; het bieden van een open cultuur, begeleiden op maat, wederzijds leren in een leergroep. Alle WPB’ers binnen Trion zijn gecertificeerd, enthousiast en gemotiveerd en helpen je deel te worden van het team en de organisatie. WPB’ers laten voorbeeldgedrag zien en stemmen hun begeleiding zoveel mogelijk af op jou als persoon. Binnen onze professionele leergemeenschap is iedereen lerend en om zoveel mogelijk van elkaar te leren werken we met leergroepen. Dit betekent dat jij (minimaal) samen met je WPB deel neemt aan een leergroep waarin het wederzijds leren wordt gestimuleerd.
 5. De opleidingsprincipes laten we op zoveel mogelijk niveaus terug komen
  dus zowel in de professionalisering van de student, de leraar, de werkplekbeleider, als de schoolopleider en instituutsopleider.
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College