Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Enthousiast, gemotiveerd en gekwalificeerd!

Werkplekbegeleider
Je belangrijkste begeleider is je werkplekbegeleider (WPB), dit is je eerste aanspreekpunt en steun en toeverlaat in de school. Onze werkplekbegeleiders zijn gecertificeerd en vormen samen met de schoolopleiders en de instituutsopleider het opleidingsteam binnen de school. Wat hebben zij jou te bieden? Je werkplekbegeleider helpt je kennis te maken met alle aspecten van het beroep en zorgt ervoor dat jij onderdeel wordt van de organisatie. Werkplekbegeleiders zorgen voor veiligheid, dat betekent dat je mag experimenteren en fouten mag maken. Ze scheppen mogelijkheden om routines van de werkplekbegeleiders te leren, maar zij scheppen ook ruimte om met andere aanpakken te experimenteren en te werken aan je eigen professionele identiteit. Ze helpen je om je vak te vertalen naar de onderwijspraktijk en om vakdidactische kennis en kunde te verwerven en te verdiepen. Werkplekbegeleiders laten voorbeeldgedrag zien, maken hun eigen kennis en vaardigheden zichtbaar en beargumenten waarom ze dingen doen zoals ze die doen.

Schoolopleider
Je belangrijkste tweedelijns begeleiders zijn de schoolopleider en de instituutsopleider. De schoolopleider nodigt jou uit voor een sollicitatie/kennismakingsgesprek. Na dit gesprek wordt er gekeken met welke werkplekbegeleider jij een goede 'match' vormt. De schoolopleider is de verbindende factor tussen de school en de opleiding. Daarnaast organiseert en coördineert de schoolopleider samen met de instituutsopleider de leergroepen binnen Trion, waarin studenten en werkplekbegeleiders deelnemen. Zij begeleiden zowel inhoudelijk als organisatorisch. De schoolopleider voert ook lesbezoeken uit en geeft je gerichte feedback op je handelen. De schoolopleider helpt je bij je reflecties en het zoeken naar je persoonlijke leervragen. Aan het einde van je stage is de schoolopleider ook betrokken bij de beoordeling.

Instituutsopleider
De instituutsopleider is afkomsting van FLOT en is verbonden aan een Trionschool en is het eerste aanspreekpunt voor de school. De instituutsbegeleider neemt samen met de schoolopleider de procesbegeleiding voor zijn/haar rekening. Daarbij moet je denken aan; begeleidt en helpt je met opstellen van een leerwerkplan, voert lesbezoeken uit, helpt je bij het vinden en formuleren van leerwerkactiviteiten, geeft gerichte feedback. Daarnaast volg je binnen onze opleidingsschool APV modules die worden verzorgd door de instituutsopleider en de schoolopleider. De instituutsopleider helpt je in leggen van relaties tussen theoretische concepten, praktijkervaringen en je eigen persoon. De instituutsopleider is verantwoordelijk voor de beoordeling van het werkplekleren.
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College