Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Ontwikkel je kwaliteiten en leer van elkaar!

Wat is een leergroep?
Binnen Trion is één van de belangrijke pijlers binnen het opleiden in de school het samen leren in een leergroep. Hiermee doelen we op het samen of wederzijds leren van groepen aankomende, beginnende en/of meer ervaren leraren op de werkplek in de school. De concrete opzet van de leergroep is flexibel en kan elk jaar aangepast worden.
Voor het samen leren in een leergroep in het kader van opleiden onderscheiden we vier basisprincipes:
1.de student hoeft niet alles al meteen te kunnen (scaffolding);
2. de WPB modelleert het gedrag, expliceert zijn aanpak en het onderliggende keuzeproces (modelling);
3. de WPB maakt zijn eigen praktische kennisbasis voor de student toegankelijk en bespreekbaar (sharing),
4. de centrale focus ligt steeds op het verwerven van inzicht in leerprocessen van (individuele) leerlingen in eigen klassen/lessen (focusing).

Onder de kopjes het verwondermoment, de kunst afkijken, co-teaching en jongerencoaching vind je concrete voorbeelden van leergroepen.

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College