Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture
22-08-2018
Werkconferentie in beeld
De werkconferentie van 21 juni 2018 was zeer geslaagd! 
Bekijk hieronder de film die is opgenomen.
19-05-2018

image001
Samen opleiden in de school: verbinding van praktijk en theorie
 
Voor de tweede keer sinds de oprichting van onze Trion aspirant-opleidingsschool, willen we jullie van harte uitnodigen op de Trion werkconferentie. Heel veel collega’s in de school vervullen een rol binnen Trion; als werkplekbegeleider, schoolopleider, instituutsopleider, workshopleider, rolmodel, expertleraar, gesprekspartner, coach, gastdocent, etc. Deze middag is dan ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en om onszelf verder te professionaliseren in onze rol als begeleider en opleider van aanstaande leraren.
Marina Bouckaert, lerarenopleider Engels en onderzoeker bij FLOT, zal tijdens haar keynote met ons in dialoog gaan over de rol van een vakdidactisch netwerk en zal voorbeelden met ons delen samen met een WPB en student van Trion. Daarnaast zullen de verschillende Trion opleiders workshops verzorgen rondom het thema “verbinding van praktijk en theorie”, zodat we nog meer tools in handen hebben om onze begeleiding te verdiepen. U kunt uw voorkeur voor de workshop aangeven in de aanmelding via de mail.
De tweede lichting Trion werkplekbegeleiders zal daarna zijn certificaat ontvangen. En de middag wordt afgesloten met een workshop door de studenten van de verdiepingsmodule Internationalisation@home.
 
Programma:
13.00-13.15 uur               Welkom en opening – Saskia Heunks, projectleider Trion

13.15-14.15 uur                Keynote - Marina Bouckaert, EdD, lerarenopleider en onderzoeker FLOT: De WPB en het vakdidactisch netwerk.
Meer ervaren WPB’ers geven vaak aan behoefte te hebben aan “contact” met de lerarenopleiding over de inhoud van met name de vakdidactiek. Binnen FLOT bestaan er sinds een aantal jaar een paar zeer succesvolle vakdidactische netwerken, die zijn opgericht vanuit de behoefte van zowel het instituut als de scholen om met elkaar in contact te zijn. Vanuit de good practice van het vakdidactisch netwerk Engels willen we verkennen welke vormen dit contact kan hebben. Welke behoefte leeft er binnen Trion?
14.15-15.15 uur               Verbinding van theorie en praktijk in de begeleiding; keuze uit drie workshops:

A.     Jongerencoaching – Yvonne vd Burgt, Anne Hermens, en Petra Font Freide

Wat krijgen stagiaires eigenlijk aangeboden tijdens de training Jongerencoaching binnen Trion?  En hoe kan ik als WPB de leerervaringen van mijn stagiaire in zijn contacten met een leerling met extra ondersteuningsbehoefte en zijn ouders ondersteunen?

B.     Wat weten we, uit de theorie, wat werkt? – Rita Schildwacht en Denise Vlooswijk

Wat zijn nu daadwerkelijk “bewezen theorieën” over wat werkt in de klas? En hoe begeleid ik mijn stagiaire in het maken van een vertaling van die kennis naar zijn lespraktijk? Aan de hand van casussen worden valkuilen, kansen en bedreigingen besproken. 

C.      Werkplekleren en de SportHogeschool – Leendert Poldervaart en Patrick Bijen

Onze ervaring met werkplekleren met de FSH-studenten staat nog in de kinderschoenen. Met de sport WPB’ers kijken we naar de invulling van de 2e en 3e jaars programma’s voor volgend jaar.

15.15-15.30 uur               Pauze en uitreiking WPB-certificaten.

15.45-16.45 uur               Internationalisation@home; afsluitende workshops door derdejaars studenten.

Wat zijn de leeropbrengsten van de studenten die in deze verdiepingsmodule 9 weken op de ISE, het TTO en de EOA op zoek zijn geweest naar de overeenkomsten en verschillen in internationalisering, taalonderwijs en burgerschapsvorming in ons onderwijs? Zij delen hun opgedane kennis in een aantal workshops naar keuze.

 
Borrel na afloopAansluiting Fontys Sporthogeschool
We zijn heel blij dat we sinds dit schooljaar binnen Trion ook samenwerken met de Fontys Sporthogeschool (FSH)! Op 6 december werd in de stuurgroep de handtekening onder deze samenwerking gezet. Sinds het begin van dit jaar zijn de stagiaires L.O. ook officieel onderdeel van de opleidingsschool.
Trion bestaat uit de volgende partners:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO,  Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College en Pius X-College