Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Pius X-College

Voel je thuis!
Het Pius X College in Bladel behoort tot de grootste scholengemeenschappen in de regio. Binnen het Pius X-College zijn alle studierichtingen vertegenwoordigd: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig onderwijs (TTO) en de wereldklas. Hierdoor bieden wij kansen aan alle typen leerlingen en is er een groot aanbod voor studenten. Onze missie "Voel je thuis!" zorgt ervoor dat leerlingen, maar ook studenten, het beste uit zichzelf kunnen halen en zich kunnen voorbereiden op een mooie en passende toekomst.

Een veilige omgeving waar iedereen zich thuis voelt en waarin talenten verder ontplooid en ontwikkeld worden. We zijn trots op de collegiale, warme sfeer en de grote betrokkenheid bij elkaar en onze school.

Jij leert, jij inspireert!
Een motto dat op het Pius X College voor iedereen geldt, ook voor studenten. Wat wil je graag leren? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? Wat kunnen we van jou leren? Studenten krijgen op het Pius X College alle mogelijkheden echt onderdeel te zijn van onze school. Er is alle ruimte om onderwijs te ontwikkelen en te geven naar aanleiding van jouw leervragen. Onze collega's gaan graag samen met jou aan het werk om jouw ontwikkeling tot didactisch en pedagogisch professional vorm te geven. Leren van en met elkaar.


Schoolwebsite: http://www.piusx-college.nl

Tuinstraat 1
5531 GK Bladel
T: 0497-361261

Schoolopleiders:
Debbie Tanamal en Pam Bekkers
D.Tanamal@piusx-college.nl
p.bekkers@piusx-college.nl 

Instituutsopleider:
Inge Brons
i.brons@fontys.nl 


Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College