Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Als helpende hand maak je zoveel verschil!

Jongerencoaching
Als je je tweede, derde of vierdejaars stage komt lopen op het Stedelijk College krijg je 3 middagen een training om vervolgens aan de slag te kunnen als jongerencoach.

Een jongerencoach wordt gekoppeld aan een leerling die behoefte heeft aan extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit:
- Het plannen of maken van huiswerk en leerwerk
- Leren ‘leren’
- Sociale ondersteuning
- Een luisterend oor
Daarnaast zijn er ook leerlingen die behoefte hebben aan ‘gewoon een praatje’ omdat ze het fijn vinden om hun verhaal kwijt te kunnen.

Wat leer jij hiervan?
Tijdens de bijeenkomsten krijg je training in het voeren van gesprekken en het begeleiden van leerlingen. De training wordt gegeven door onze orthopedagoog. Je bent dus bezig met het ontwikkelen van je interpersoonlijke competentie. Daarnaast onderhoudt je de contacten met de mentor en de orthopedagoog (samenwerken met omgeving).
Het programma sluit voor de derde-jaars studenten erg goed aan omdat zij bij APV ook bezig zijn met ‘Oog voor elke leerling’.

Wat voor voordelen heeft het voor de school? 
De school investeert veel tijd in stagiaires omdat zij vaak als een goede ondersteuning worden ervaren. Het één op één begeleiden van een leerling kost een mentor of een vakdocent vaak veel tijd, de jongerencoach neemt deze taak uit handen. Leerlingen zijn enorm geholpen met de extra aandacht die zij krijgen van een jongerencoach.

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College