Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Leren van een expert!

De kunst afkijken
Opgeleid worden op een school betekent een uitgelezen kans om te leren van leraren. Maar het is voor leraren niet eenvoudig om hun ervaring te delen met studenten en voor hen een bron van praktijkkennis te worden. Om het mogelijk maken dat werkplekbegeleiders praktijkkennis gaan delen, is de begeleidingsaanpak van 'De kunst afkijken' ontwikkeld. Kern daarvan vormen twee cycli van drie lessen die gezamenlijk worden voorbereid, gegeven en nabesproken. In dialoog vindt leren plaats en daarbij staat de persoonlijke leervraag van de student centraal.

De Kunst afkijken draagt bij aan: 1) verbinden van theorie en praktijk (herkennen van theorie in de praktijk; situaties bekijken vanuit verschillende theoretische kijkkaders), 2) kijken naar leerlingen (minder oordelen, meer inzicht in leerprocessen, meer inzicht in de rol van de context bij het leren van leerlingen) en 3) professioneel handelen (bewustere keuzes maken, meer oplossingen zien, kritischer kijken naar eigen handelen). Kennis en vaardigheden waar in Trion een basis werd gelegd in de leergroep ‘Het verwondermoment’ en op wordt doorgebouwd in de leergroepen ‘Co-teaching’ en ‘lesson-study’ en ‘Videoclub’.

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College