Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Samen voor de klas!

Co-teaching
In dialoog opleiden en wederzijds leren zijn belangrijke uitgangspunten voor het samen opleiden in de school. Een docent van de toekomst moet immers kunnen samenwerken in de ontwikkeling en de uitvoering van zijn onderwijs, mogelijk in interdisciplinaire teams. Ook van leerlingen verwachten we in de 21ste eeuw dat ze leren samenwerken, en van docenten verwachten we dat ze hun leerlingen dat kunnen leren.

Daarnaast is het, om je tot een startbekwaam docent te kunnen ontwikkelen, nodig om met behulp van (nieuwe, aangereikte) gereedschappen samen te gaan denken en handelen. Daarvoor heb je een vrije ruimte nodig waar je kunt experimenteren. Voor Trion belangrijke redenen om te zoeken naar vormen om die samenwerking te stimuleren en faciliteren. Co-teaching vormt zo’n “vrije ruimte”.
Co-teaching kan op verschillende manieren worden ingezet in opleidingsscholen. In het derde stage jaar ga je samen met je WPB aan de slag met co-teaching. Hierdoor leer je weer op een andere manier van en met elkaar.

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College