Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Kennisfestival

Op donderdag 16 januari 2020 organiseerde Trion Opleidingsschool voor de tweede keer een kennisfestival, ditmaal rondom het thema superdiversiteit. Tijdens deze middag deelden expertdocenten uit onze scholen hun theoretische en praktijkkennis met alle studenten in de Opleidingsschool en hun geïnteresseerde werkplekbegeleiders.

De Trion opleidingsscholen worden gekenmerkt door een groeiende superdiversiteit in hun leerlingenpopulaties en dat vraagt om specifieke pedagogische en didactische bekwaamheden van ons als (aankomend) docenten. Superdiversiteit (Vertovec, 2007) is een nieuwe term om de complexiteit in (met name) grootstedelijke situaties te beschrijven. “Super” betekent hier niet “fantastisch”, maar geeft aan dat de combinatie van verschillen meer is dan de afzonderlijke delen. Het zijn juist de combinaties van kenmerken die een nieuwe kijk van ons vragen (Crul, Uslu & Lelie, 2016).

Onze leerkrachten hebben vaak te maken met een grote diversiteit aan leerlingen en ouders, waarbij grote verschillen kunnen bestaan in cultuur, cognitieve en sociale competenties, etniciteit, religie, taal, gender, en speciale behoeften en zorg, maar ook in sociaaleconomische positie en opleidingsniveaus, opvoedstijlen en waarden en normen thuis. Kortom, diversiteit betreft hier de elementen die maken dat individuen en groepen van elkaar verschillen (Fukkink, 2016).

De Trion kennisfestivals hebben tot doel om aankomende collega’s en ervaren werkplekbegeleiders, denkkaders mee te geven om te reflecteren op verschillende elementen van de superdiversiteit in de eigen praktijk en om praktische tools mee te geven voor in de eigen lessen.Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO,  Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College en Pius X-College