Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Purpose Trion Opleidingsschool:

partnerschap van de toekomst

Het Trion partnerschap samen opleiden en professionaliseren van de scholen van SILFO, het Jan van Brabant College, het Pius X-College, en van SECVO en Fontys lerarenopleidingen (FLOT, FSH, FHK, FLOS, PTH, en FHKE) en de Eindhoven School of Education (ESoE), verbindt het leren van aankomend docenten in de school èn hun leerlingen, met de professionalisering van leraren en met de internationale context van de regio Eindhoven. In de Opleidingsschool wordt een expliciete verbinding gelegd tussen de initiële lerarenopleiding, het werkplekleren, de professionele ontwikkeling van beginnende of meer ervaren leraren, schoolontwikkeling en HRM-beleid. Daarnaast biedt de Opleidingsschool ook mogelijkheden tot het samen optrekken bij aanvullende subsidie-, onderzoeks-, en of innovatietrajecten.

We zien het als onze taak om leraren op te leiden voor een baan in het onderwijs, zowel VO als PO, waarin naast de meer algemene pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke bekwaamheden, een beroep wordt gedaan op de interculturele competenties van de leraar, de vorming van wereldburgerschap, kennis over identiteitsontwikkeling van leerlingen in een superdiverse context, het inzetten van meertaligheid in het onderwijs en op technologische vaardigheden.

De Trionscholen delen een gezamenlijke visie op samen opleiden, de begeleiding van startende leraren en professionalisering. Trion sluit hierbij o.a. expliciet aan bij het beroepsbeeld voor de startbekwame leraar van Fontys (Fontys, 2020) en de startbekwame onderzoekende leraar van ESoE (Visie ESoE). De regie voor de doorvertaling van de visie ligt bij de scholen. Binnen Trion heeft elke school zijn eigen unieke profiel en daarmee leeromgeving voor de student.

Trion biedt ruimte voor leren en maatwerk in een rijke leeromgeving, waar innovatie en wederzijds leren vanzelfsprekend zijn. Trion wil haar excellentie op het gebied van internationalisering, wereldburgerschap en technologie etaleren ten behoeve van het opleiden in en voor de regio.

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College