Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Huygens Lyceum

Op het Huygens Lyceum leren leerlingen individueel en samen de wereld en zichzelf kennen. We bereiken dit door om te zien naar elkaar, talenten en vaardigheden tot bloei te laten komen en aandacht te hebben voor het persoonlijke binnen de saamhorigheid van onze school.

Schoolwebsite: www.huygenslyceum.nl

Von Flotowlaan 1
5653 AD Eindhoven
T: 040-251 62 21
E: info@huygenslyceum.nl

Schoolopleider:
Martijn van der Hoff
hof@huygenslyceum.nl


Instituutsopleider FLOT: 
Guy Sommerdijk
g.sommerdijk@fontys.nl_HVA0112_bewerkt

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College