Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Strabrecht College

Op het Strabrecht College krijgen studenten de ruimte om zichzelf, binnen de gestelde kaders, te ontwikkelennaar eigen inzicht. Ze krijgen de kans om zelf onderwijs te ontwerpen en geven en onderdeel uit te maken vanhet onderwijsteam. De vraag van de student staat duscentraal.Het Strabrecht College is een kleinschalige, duurzame school in het groen en heeft in augustus 2020 zijn intrekgenomen in een nieuw gebouw. In het ontwerp heeft de architect zich laten leiden door de thema'sduurzaamheid en circulariteit.

Schoolwebsite: www.strabrecht.nl

Grote Bos 2
5666 AZ Geldrop
T: 040-286 77 15
E: info@strabrecht.nl

Schoolopleider:
info volgt
info@strabrecht.nl


Instituutsopleiders FLOT:
Inge Brons en Lisanne Rintjema 
i.brons@fontys.nl 
l.rintjema@fontys.nl 
_HVA0112_bewerkt

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College