Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Strabrecht College

Op het Strabrecht College krijgen studenten de ruimte om zichzelf, binnen de gestelde kaders, te ontwikkelen naar eigen inzicht. Ze krijgen de kans om zelf onderwijs te ontwerpen en geven en onderdeel uit te maken van het onderwijsteam. De vraag van de student staat dus centraal. Het Strabrecht College is een kleinschalige, duurzame school in het groen en heeft in augustus 2020 zijn intrek genomen in een nieuw gebouw. In het ontwerp heeft de architect zich laten leiden door de thema's duurzaamheid en circulariteit.

Locatie Grote Bos
Het Strabrecht College maakt deel uit van de stichting SILFO (Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs). De afgelopen jaren hebben we ons eigen onderwijsmodel ontwikkeld, geïnspireerd door de uitgangspunten van het gepersonaliseerde leren. De belangrijkste onderwijskundige uitgangspunten voor ons onderwijsmodel zijn:

✓ De leerling werkt met leer- en ontwikkeldoelen
✓ De leerling is (mede)eigenaar van zijn/haar leerproces
✓ De leerling maakt doelbewust keuzes
✓ De leerling wordt structureel begeleid door een persoonlijke coach

Behalve opleiden voor een diploma begeleiden we onze leerlingen in hun eigen ontwikkeling op hun weg naar volwassenheid: het vormen van een zelfstandig oordeel, het leren kennen van zichzelf en de ander en het durven nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar de persoonlijke ontwikkeling waarbij de leerling centraal staat.

 We leiden op voor gymnasium, atheneum, havo en mavo, met veel ruimte voor de leerling om een persoonlijke leerroute te volgen. Een route waarin wat te kiezen valt en waarbij de leerling zelf de eigenaar is van zijn leerproces en leert om daarin de keuzes te maken die het beste bij hem passen. Er is veel aandacht voor cultuur en internationalisering binnen het onderwijs o.a. door projecten, reizen en uitwisselingen. De school is ook medeoprichter van de Brainport scholen. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven en instellingen uit de Brainport regio en wordt gewerkt met de 21st century skills en het 3 x O leren, om zo leerlingen beter voor te bereiden op vervolgonderwijs en het leven binnen en buiten de regio.

Door te starten met een tweejarige brugperiode bieden we onze leerlingen in de eerste leerjaren van het VO een extra veilige leer- en werkomgeving. In deze brugperiode is er alle tijd en aandacht om te verkennen wat de leerling kan en welk examentraject straks het meeste perspectief biedt op het behalen van een diploma. Hierbij wordt iedere leerling begeleidt door een persoonlijke coach. Dat doen we vanuit het vertrouwen dat de leerling zijn eigen verantwoordelijkheid aan wil en aan kan. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, we moedigen ze aan om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf de eigenaar te worden van hun leerproces.


Schoolwebsite: www.strabrecht.nl

Grote Bos 2
5666 AZ Geldrop
T: 040-286 77 15
E: info@strabrecht.nl

Schoolopleider:
Sandra van Mil
s.vanmil@strabrecht.nl


Instituutsopleiders FLOT:
Info volgt 
i.brons@fontys.nl 
 
_HVA0112_bewerkt

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College