Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Jan van Brabant College - Deltaweg

Op het Jan van Brabant College in Helmond krijgen studenten de ruimte om zichzelf, binnen de gestelde kaders, te ontwikkelen naar eigen inzicht. Ze krijgen de kans om zelf onderwijs te ontwerpen en geven en onderdeel uit te maken van het onderwijsteam. De vraag van de student staat dus centraal. Het Jan van Brabant College bestaat uit unieke locaties met een eigen identiteit en onderling overleg en verbondenheid.

Vestiging Deltaweg
Locatie voor mavo en gemengde leerweg. Een innovatieve kleinschalige onderwijsomgeving vanuit een eigen unieke concept "Deltawijs". Leerlingen uitdagen, zelf in actie laten komen en ervoor zorgen dat ze het beste uit zichzelf halen. Dat is het doel van Deltawijs, een onderwijsvernieuwing die met ingang van het schooljaar 2019-2020 is ingevoerd in de brugklas van het Jan van Brabant College Deltaweg. Bij Deltawijs staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen op het Jan van Brabant zich gezien voelen. De focus hierbij ligt vooral op coaching van leerling en collega’s onderling.

Locatie Gasthuisstraat
Locatie voor eerste opvang anderstalig. Leerlingen vanuit de hele wereld komen hier om vooral Nederlands te leren en eventueel door te stromen naar één van de andere vestigingen. Nadruk ligt hier op NT2.

Schoolwebsite: www.janvanbrabant.nlVestiging Deltaweg
Deltaweg 205
5709 AB Helmond
telefoon: 0492-51 03 06

Schoolopleider:
Ceciel Verlijsdonk - van de Kerkhof
c.verlijsdonk@janvanbrabant.nl


Nevenvestiging Gasthuisstraat

Gasthuisstraat 79
5708 HJ Helmond
telefoon: 0492-54 94 48
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College