Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Stedelijk College Eindhoven - Oude Bossche Baan

Het Stedelijk College Eindhoven bestaat uit twee locaties: locatie Henegouwenlaan en locatie Oude Bossche Baan.

Binnen het Stedelijk College Eindhoven, locatie Oude Bossche Baan zijn de volgende afdelingen te vinden:

✓ Basis Beroepsgerichte Leerweg
✓ Kader Beroepsgerichte Leerweg
✓ Mavo
✓ Eerste Opvang Anderstaligen afdeling (EOA of lSK)

Vanwege de situering van onze school en een multiculturele populatie van maar liefst 66 nationaliteiten, verdeeld over een kleine 1000 leerlingen, is het bieden van een veilige leer -en sociale omgeving een grote uitdaging. Dit merk je bij leerlingen, collega's en bij stagiaires. Vanwege dit bewustzijn bij alle medewerkers worden stagiaires opgenomen als onderdeel van het team in onze, zoveel mogelijk transparante, leer- en werkcultuur.

Een andere uitdaging ligt in de ervaring dat sinds de invoering van het passend onderwijs onze leerling populatie aan het veranderen is. Dat doet een beroep op medewerkers en stagiaires in de aanpassing van het pedagogisch en didactisch handelen.

Omdat wij onze leerlingen voorbereiden op praktische beroepen in de maatschappij zetten wij in op LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Dat betekent dat naast het leren keuzes maken ons onderwijs ook gericht is op zaken als talentontwikkeling, beroepsvaardigheden en wereldburgerschap. Hier kunnen stagiaires ook een rol in spelen. We hebben daarbij voor leerjaar 1 en 2 een onderwijsconcept ontwikkeld (Horizongebieden) wat ons uniek maakt. Datzelfde geldt ook voor onze EGA-leerlingen welke, naast Nederlands als tweede taal (NT-2), praktische vaardigheden krijgen aangeleerd.

Als enige vmbo-school in Eindhoven kunnen wij onze leerlingen een Duale Leerweg aanbieden vanaf leerjaar 3, ook wel Leer Werk Traject genoemd. Leerlingen gaan dan 2 dagen per week op stage en 3 dagen naar school waarbij in slechts enkele vakken examen wordt gedaan.

Ook zijn wij trots op ons Leerling Zorg Systeem. Onder leiding van onze orthopedagoog worden leerlingen welke uitvallen op basis van gedrag of resultaten begeleidt en eventueel opgenomen in onze IRK (Interne Rebound Klas). Hier liggen voor stagiaires ook mogelijkheden om leerlingen te helpen middels jongerencoaching, maar bestaat ook de kans om zichzelf te verdiepen in de zorg rondom leerlingen.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen op het gebied van formatief beoordelen, Leerdoelgericht werken en doorlopende leerlijnen (zowel vanuit het Primair Onderwijs als naar het mbo). Hierbij is ondersteuning, hulp en inzicht vanuit stagiaires welkom. Stagiaires krijgen daarnaast de kans om mee te draaien in projectweken, LOB, horizongebieden, IRK, EOA, ouderavonden en allerlei vergaderingen.

Ten slotte krijgt elke stagiaire de ruimte voor eigen creativiteit en inbreng. Denken buiten de kaders? Dat is voor ons geen probleem!


Schoolwebsite: www.stedelijkcollege.nl

Locatie Oude Bossche Baan
Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl 

Schoolopleiders: 
Harry Deenen en Maxime de Vries
hdeenen@stedelijkcollege.nl
mdevries@stedelijkcollege.nl 

Instituutsopleider 
Jan Raemaekers
j.raemaekers@fontys.nl
Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College