Placeholder Picture
Samen leren en ontwikkelen
Bol
hamburger menu
Placeholder Picture

Webinar

Joana Duarte - Werkconferentie 1 juli 2021

De webinar wereldburgerschap, meertaligheid en de relatie met onderwijskansen door Joana Duarte, Professor of Multilingualism at NHL Stenden | Professor of Global Citizenship and Bilingual Education at UvA | Associate professor at University of Groningen, was onderdeel van De Trion werkconferentie van 1 juli 2021

Trion bestaat uit de volgende deelnemers:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys ALO, ESoE van de TU/e, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College, Pius X-College, Olympia vmbo Eindhoven, Huygens Lyceum, Frits Philips Lyceum-mavo èn het Strabrecht College